Ασθενείς με λευχαιμία και άλλα σοβαρά αιματολογικά νοσήματα μπορούν να ιαθούν μέσω της μεταμόσχευσης

Δηλαδή την αντικατάσταση του κατεστραμμένου μυελού από υγιή μυελό που θα δημιουργηθεί από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του δότη.

Στην περίπτωση που υπάρχει συμβατότητα, καλείται εθελοντής δότης και ερωτάται αν συνεχίζει να επιθυμεί να προβεί στη διαδικασία της δωρεάς. Στη συνέχεια γίνονται τυπικές ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί οτι πληρούνται τα ιατρικά κριτήρια του δότη.

Η συλλογή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται με δυο τρόπους

  1. Την διαδικασία της Λευκαφαίρεσης (η οποία μοιάζει πολύ με αυτή της αιμοδοσίας)
  2. Συλλογή μυελού των οστών

Αναλυτικότερα

1. Λευκαφαίρεση

Το 80-85% των μεταμοσχεύσεων γίνονται πλέον με αυτή τη μέθοδο όπου τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα συλλέγονται και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος.

Η διαδικασία γίνεται από το μηχάνημα διαχωρισμού κυττάρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ενώ τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφονται διαρκώς πίσω στον δότη.

Η χορήγηση αντιπηκτικού είναι απαραίτητη για την ομαλή κυκλοφορία του αίματος μέσα στο μηχάνημα και την επιστροφή στον δότη χωρίς να υπάρξει αλλοίωση. Η διαδικασία της Λευκαφαιρεσης διαρκεί 3-4 ώρες και δεν απαιτείται νοσηλεία του δότη μετά από τη συλλογή.

2. Συλλογή μυελού των οστών

Η μέθοδος αυτή δεν προτιμάται πλέον. Γίνεται υπό τοπική ή γενική αναισθησία (ανάλογα την πολιτική του εκάστοτε νοσοκομείου) με αναρρόφηση από το όπισθεν οστό της λεκάνης.

Η νοσηλεία στο χώρο του νοσοκομείου διαρκεί συνήθως λίγες ώρες έως 1 ημέρα και ο πόνος στο σημείο της αναρρόφησης υποχωρεί με κοινά αναλγητικά ( π.χ. παρακεταμόλη).

Μόνο στο 15-20% των περιπτώσεων πραγματοποιείται η απευθείας συλλογή του μυελού από το οστό της λεκάνης και αυτό γίνεται για να χορηγηθεί άμεσα σε παιδιά που νοσούν. Ο μυελός που απορροφάται, αναγεννάται σχεδόν αμέσως και δεν επηρεάζεται η γενική κατάσταση του δότη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας υγιής μυελός των οστών παράγει περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια κύτταρα κάθε μέρα!

Στόχος μας είναι η ενημέρωση, η βαθιά γνώση του πως μπορώ να γίνω δότης μυελού των οστών με επίγνωση και ασφάλεια.

Επικοινωνία

Μ.ΟΡ.Α.Σ σημαίνει Μαζί ΟΡαματιζόμαστε Αφύπνιση Συνείδησης

Στείλε μήνυμα


© Copyright - Save Moras
Made with ❤ by Readmore Creative